Höglandet

100 FORSKARE: tänker stoppa fästingarna

Scandtick Innovation är ett av de största pågående forskningsprojekten för att minska fästingrelaterade infektioner hos människor och djur. Högländare är med i projektet som nu har kommit fram till en presentation av olika fynd.

Under onsdagen presenteras flera av delprojekten vid ett möte i Varberg. Projektet leds av Region Jönköpings län.

Över 100 personer från universitet, sjukhus och myndigheter i Sverige, Norge och Danmark deltar i forskningsprojektet om fästingar och fästingburna sjukdomar inom ÖKS-regionen i Skandinavien (Öresund, Kattegatt och Skagerrak). Det övergripande syftet är att minska förekomsten av fästingrelaterade infektioner hos människor och djur.

Det sker genom att ta fram bättre redskap för diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder för fästingburna infektioner hos människor och djur, till exempel mot de sjukdomsframkallande mikroberna Borreliabakterier och TBE-virus.

I projektet deltar elva svenska, danska och norska parter som tillsammans har en budget på 8,8 miljoner euro, mestadels pengar från EU:s Interreg-program. Projektet pågår fram till 31 augusti 2018.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook