Eksjö

100 kr i månaden – hade Eksjökvinnans liv kunnat räddas?

En ung kvinna dog i branden i Gamla stan i augusti ifjol. Det hade kostat 100 kr i månaden att ha ett ordentligt system för brandlarm i Gamla stan. De statliga utredarna ger kritik för att larmet kopplats ur men väljer samtidigt att backa från frågan om Eksjökvinnans liv kunnat räddas om larmet funnits.

Anna Henningsson och Elisabeth Samuelsson från MSB och Eksjös räddningschef Micael Carlsson presenterar statliga utredningen om branden i Gamla stan. Foto: Henrik Simonsen
Anna Henningsson och Elisabeth Samuelsson från MSB och Eksjös räddningschef Micael Carlsson presenterar statliga utredningen om branden i Gamla stan. Foto: Henrik Simonsen

En ung kvinna dog i branden i Gamla stan i augusti ifjol.

Statliga myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger stenhård kritik mot de ansvariga när det handlar om det system för att upptäcka bränder i ett tidigt skede, ett system som kopplades ur för att de ansvariga ansåg det för dyrt.

Kritiken sammanfattas och döljs bl a i följande formuleringar från MSB:

”Om den larmanläggning som installerades under projektet ”tidig upptäckt vid brand” funnits kvar hade branden upptäckts tidigt och möjligheterna att påverka brandspridningen varit helt annorlunda”

”Kostnad och nytta för ett automatiskt brandlarm är en komplicerad fråga, men utredarna föreslår att räddningstjänsten ska förelägga fastighetsägarna att en automatisk larmanordning ska finnas. Det vore intressant om frågan prövades juridiskt”

En ung kvinna dog i branden i Gamla stan i augusti ifjol.

Branden i Gamla stan Foto: Bo G Lundberg
Branden i Gamla stan Foto: Bo G Lundberg

Gamla stan har i många år varit Eksjös biljett in på den stora turistmarknaden. Trästaden har marknadsförts hårt. Att det funnits ett sprinklersystem som skyddar byggnaderna har också uppmärksammats och de flesta har tagit för givet att det fanns ett system för att förhindra bränder och spridning av brand i kvarteren. Detta fanns också. Det installerades år 2004. Men det kopplades ur under 2007. Under de tre helår som systemet var i bruk upptäcktes 22 brandincidenter med hjälp av systemet.

MSB-utredningen konstaterar att det kopplades ur av kostnadsskäl. Det var för dyrt ansåg fastighetsägarna och hyresgästerna och varken Eksjö kommun eller någon annan myndighet (t ex Riksantikvarieämbetet) tryckte på tillräckligt för få det inkopplat igen. Kommunen genom räddningstjänsten ansåg inte att de inte kunde förelägga fastighetsägarna det automatiska brandlarmet.

”Enligt våra uppgifter handlade det om 100 kronor i månaden per lägenhet”, berättar MSB-utredaren Elisabeth Samuelsson vid en presskonferens under måndagen om extra kostnaden för larmsystemet.

En ung kvinna dog i branden i Gamla stan i augusti ifjol men MSB-utredarna vill inte uttala sig om huruvida kvinnans liv kunnat räddas.

”Vi kan inte spekulera i vad som skulle kunna ha hänt”, säger Elisabeth Samuelsson men konstaterar samtidigt att larmet hade kommit väsentligt tidigare om det urkopplade larmsystemet varit inkopplat.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook