Hultsfred

100 nya asylplatser – kommunen protesterar

Nyligen har Migrationsverket godkänt 100 platser för asylsökande hos en privat aktör i Rosenfors söder om Målilla. Ytterligare 50 platser kan bli aktuella och ledningen för Hultsfreds kommun riktar skarp kritik mot det statliga beslutet.

Hultsfreds kommun är sedan länge en av de största kommunerna i Sverige när det gäller flyktingmottagande.
”Kommunen har länge påtalat sitt hårt ansträngda läge för myndigheter och regering, och till och med under en tid stoppat mottagandet av ensamkommande barn. Kommunen ställer sig därför återigen skarpt kritisk till att Migrationsverket inte tar någon hänsyn till kommunens redan mycket stora ansvarstagande. Kommunens möjligheter att kunna göra ett ansvarsfullt samhällsbyggande försvåras av Migrationsverkets ointresse av att bidra till detta. Migrationsverket har slagit in på en farlig väg genom att fortsätta öka belastningarna. De stora kostnaderna kommer inte direkt utan riskerar att komma i form av sociala konsekvenser av arbetslöshet och ökade klyftor i samhället”, säger kommunalrådet Lars Rosander tillsammans med oppositionsrådet Rosie Folkesson i ett gemensamt uttalande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook