Nyheter

110 miljoner kronor – spelbolaget frikänns

Friande dom för samtliga tilltalade i mål om ekonomisk brottslighet

Göteborgs tingsrätt frikänner två personer som åtalats för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Vidare frikänns ytterligare fyra personer som åtalats för medhjälp till dessa brott. Tingsrätten frikänner även en revisor som åtalats för medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll.

I målet har åklagaren påstått att ett bolag i spelbranschen under åren 2009 till 2015 underlåtit att bokföra intäkter om sammanlagt drygt 110 miljoner kr. Tingsrätten har funnit att åklagaren inte har kunnat bevisa att det förekommit intäkter i bolaget som inte har bokförts.

Enligt tingsrätten har åklagaren inte heller visat att bokföringen och skatteredovisningen i övrigt skulle vara bristfällig på något sätt som kan leda till att de tilltalade ska dömas för de åtalade gärningarna. Tingsrätten har därför friat samtliga sju tilltalade i målet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook