Nässjö

1200 Nässjöbor gör samma sak

Nu händer det. Dags för den stora undersökningen. Nu ska Nässjöborna kartläggas.

Just nu får 1200 personer i ett slumpmässigt urval av Nässjö kommuns befolkning en enkät hemskickade till sig. Nässjö kommuns ledning vill, i samarbete med SCB, veta vad invånarna tycker.

”Medborgarundersökningen” kallas enkäten. Medborgarna får tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Enkäten riktar sig till 1200 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 till 84 år. Medborgarundersökningen pågår under september och oktober och kan besvaras antingen genom att fylla i ett pappersformulär eller formulär på nätet.

”Medborgarundersökningen är en viktig signal till kommunen hur våra tjänster uppfattas. Vår målsättning är förstås att kommuninvånarna ska vara nöjda och uppleva det som positivt att leva och bo i Nässjö kommun”, säger utvecklingschef Stina Granberg Lindor i ett nyhetsmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook