Ekonomi Höglandet

13000 hus byggs i år – Höglandsföretagen är fortfarande inte nöjda

Prognosen för påbörjade småhus sätts till 13 000 för 2017. Det visar Trähusbarometern, som innehåller ny statistik från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF.

I förhållande till det totala bostadsbyggandet, som nu ökar, har andelen småhus sjunkit kontinuerligt sedan finanskrisen 2008, vilket oroar småhusindustrin dit flera bolag på Höglandet hör.

– Det finns ett fortsatt kommunalt motstånd mot att bygga småhus, trots att undersökningar visar att en majoritet av svenskarna efterfrågar den boendeformen, säger Gustaf Edgren, bostadsexpert på TMF, i ett pressmeddelande.

Prognosen för påbörjade småhus baseras på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen, och höjs nu till 13 000, vilket ligger i linje med antal påbörjade småhus under fjolåret.

Trots en kraftig ökning av det totala bostadsbyggandet sjunker andelen småhus där brist på detaljplanerad mark, trögheter i bygglovsadministrationen samt skärpta finansiella krav för bostadsköpare innebär hot mot nyproduktionen.

– Det är oroväckande att landets plankontor oftare ser till kortsiktiga lösningar för att lösa bostadsbristen istället för en i längden hållbar och eftertraktat blandad bebyggelse. Och det största hindret är att det inte finns tomter att bygga på, säger Gustaf Edgren.

Prognosen för antalet bostäder i flerfamiljshus med stomme i trä visar att totalt 3 676 lägenheter kommer att levereras under perioden januari t.om december 2017, en ökning med 25 procent jämfört med 2016.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook