Höglandet Jönköping Jönköpings län Nässjö

160 KM/T – Snart går det vrålsnabbt till Jönköping

Stärkt trafiksäkerhet och högre maxhastighet för tågen. Det är några av målen med ett standardhöjande järnvägsarbete som snart inleds på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö. Strukton Rail har Trafikverkets uppdrag att ansvara för arbetet.

Projektet går ut på att förbereda järnvägen för tågtrafik med en maxhastighet på 160 km/h. Signalsystemet kommer att byggas om och anpassas för en högre hastighet mellan Sandhem och Nässjö, en sträcka på ca 10 mil. Detta görs bland annat genom att 11 plankorsningar, dvs. de trafikpunkter där bilväg korsar järnväg, plockas bort.

Totalt kan resan till Jönköping kortas ner med flera minuter när ombyggnationen är klar. Vissa plankorsningar har idag inga bommar och Trafikverket stänger dem som en åtgärd för att öka trafiksäkerheten. Signalsystemet byggs även om för att förenkla tågmöten vid stationerna, med resultatet att resenärerna kommer att få kortare restider och uppleva mindre störningar i trafiken.

När banan anpassas för högre hastigheter behöver också kontaktledningar och järnvägens kurvor justeras. Detta är bland annat en åtgärd för att bibehålla komforten för resenärerna och minimera tågens slitage.

– Det är ett intensivt projekt som vi genomför i flera deletapper. Den första etappen blir klar i januari 2019, sedan fortsätter vi arbetet i perioder fram till år 2020 då alla delmoment ska vara färdiga och levererade, berättar Strukton Rails platschef Åke Nordström i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook