Höglandet Jönköping Jönköpings län

2-ÅRINGAR – Läkare utvisas efter grov sexuella övergrepp på massor av barn

Stockholms tingsrätt dömer en läkare, som bl a arbetat i Jönköpings län, för bl.a. ett stort antal grova sexualbrott mot barn.

Mannen döms bl.a. för fyra fall av grov våldtäkt mot barn och för 46 fall av grova sexuella övergrepp mot barn huvudsakligen begångna vid läkarundersökningar. Brotten har bedömts som grova bl.a. med hänsyn till att han utnyttjat sin ställning som läkare och missbrukat ett särskilt förtroende, samt barnens låga ålder. Han döms bl.a. även för flera fall av grovt barnpornografibrott. Straffet bestäms till fängelse i 10 år. Mannen utvisas på livstid och ska betala skadestånd till brottsoffren med sammanlagt ca 3,5 miljoner kr.

Mannen har under tiden oktober 2015 – november 2017 arbetat på olika läkarmottagningar i Sverige. Brotten består huvudsakligen av att han vid läkarundersökningar tittat på eller på annat sätt undersökt barnens underliv och/eller anus. Detta trots att det inte var medicinskt befogat utifrån vad barnen sökt vård för. Mannen har under år 2017 även träffat barn och föräldrar vid videosamtal via en nätbaserad vårdtjänst. Han har då förmått föräldrarna att filma barnens underliv och/eller anus, samt ibland även göra andra handlingar på barnen vid filmandet. Tingsrätten har bedömt att han då begått brott även mot föräldrarna. Mannen har i några fall filmat undersökningarna eller sparat ner de filmer som tagits vid videosamtalen. Han har också innehavt grovt barnpornografiskt material på sin dator.

Bevisningen har bl.a. bestått av föräldrarnas uppgifter. Mannen har i de flesta fall inte ifrågasatt vad de berättat. Åklagarens bevisning har till stor del koncentrerats på den medicinska sakkunnigbevisningen.

Brotten har skett systematiskt och drabbat ett stort antal brottsoffer, anser tingsrätten, däribland ett femtiotal barn i åldern två till tolv år. Straffet bestäms till fängelse tio år. Brottsoffren tilldöms var och en skadestånd på mellan 10 000 kr till 270 000 kr.

I några fall har tingsrätten frikänt mannen från ansvar. I de fallen har åklagarens bevisning inte räckt till för en fällande dom.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook