Ekonomi Hultsfred Vimmerby

20 får sparken när konkurrenten köper sågverket

Mörlundabaserade skogskoncernen Bergs Timber har ingått avtal om förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby.

Betalningen för sågverket kommer att erläggas dels i nyemitterade aktier i Bergs Timber och dels i kontanta medel. Preliminärt uppgår köpeskillingen till 57,5 miljoner kronor.

Värdet på de emitterade aktierna uppgår till 23,1 miljoner kronor vilket beräknas motsvara det bokförda värdet av de förvärvade anläggningstillgångarna. Resterande del av köpeskillingen betalas kontant och uppgår preliminärt till 34,4 miljoner kronor. Efter genomförd transaktion kommer Setras ägarandel i Bergs Timber uppgå till omkring 6 procent.

Setras sågverk i Vimmerby bedriver produktion av sågade trävaror endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. Sågverket har en produktionskapacitet på ca 175 000 kubikmeter.

Bergs Timber avser att förändra produktionsupplägget på sågen i Vimmerby. Produktionen beräknas att minska från dagens nivå om 160 000 kubikmeter, till omkring 130 000 kubikmeter på årsbasis. Förändringen kommer att medföra att antalet anställda i Rörelsen minskar med omkring 20 medarbetare, varav omkring 10 är inhyrda, till omkring 40 medarbetare. MBL-förhandlingar kommer omgående att inledas med de fackliga företrädarna.

Det tilltänkta produktionsupplägget innebär vidare att delar av de sågade volymerna från sågen i Vimmerby kommer att vidareförädlas vid Bergs Timbers övriga anläggninga

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook