Höglandet

200 miljoner kr – regeringen räddar Höglandet

Höglandet är plågat av torka och låga grundvattennivåer i två år. Regeringen satsar därför 200 miljoner kr på att förebygga torka och på fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser.

Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.
Huvuddelen av medlen investeras i att stärka landskapets egna förmåga att buffra och balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och öka vattenrening. Mera vatten ska kunna magasineras och hållas kvar i markerna, genom att i större utsträckning restaurera och anlägga våtmarker.

Att fördröja vatten har betydelse för att fylla på yt- grundvattensystemen men har också andra positiva effekter. Våtmarker som restaureras och nyanläggs bidrar till biologisk mångfald, klimat och att minska övergödningen. Att bromsa upp och hålla kvar vatten kan göras på flera olika sätt, anpassat till omgivningen. Medlen ska kunna användas i jord- och skogsbruk såväl som i tätort.

Naturvårdsverket kommer inom kort att få i uppdrag att ta fram en våtmarksstrategi där frågan om risken för torka får särskild betydelse.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook