30 miljoner minus i Vetlanda kommuns budget | Höglandsnytt
Vetlanda

30 miljoner minus i Vetlanda kommuns budget

Vetlanda kommun är på väg mot ett underskott i årets budget på drygt 30 miljoner kronor. Socialbidragen står för nästan en tredjedel av underskottet. Vård på behandlingshem sänker budgeten med 4,5 miljoner kronor.

Minus 30,2 miljoner kronor. Så ser Vetlanda kommuns senaste prognos för årets budget ut.

Tekniska förvaltningen och socialförvaltningen står för största delen av underskottet.
Det nya ekonomisystemet drar också pengar eftersom problem orsakat övertid och kostnader för extrapersonal. Kommunen måste också hyra in rättshjälp för att handskas med överprövningar av upphandlingar.

Konkurser som t ex JC och Tolba sänker kommunens hyresintäkter och extra underhåll på vägar och byggnader kostar 11 miljoner kronor.

Personal inom handikappomsorgen som stängts av på grund av anmälningar till Socialstyrelsen leder till extra kostnader för vikarier, liksom extra kostnader för personlig assistans och placering på hem. Totalt ett minus på 4 miljoner kronor.

Socialbidragen ligger på 9 miljoner kronor över budget.
Vetlanda kommun hade räknat med 24 ensamkommande flyktingbarn och därmed ersättning därefter från Migrationsverket. Det kom bara 21 och det leder till ett minus i budgeten på 900 000 kronor. Kommun inrättade också en flyktinghandläggare utan plats i budgeten för kostnaden på 200 000.

[Redaktion]

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook