33 miljoner kr till superviktiga milijösatsningar | Höglandsnytt
Ekonomi Nyheter Ydre

33 miljoner kr till superviktiga milijösatsningar

12 nya miljöprojekt i Östergötlands län får stöd från Naturvårdsverket inom satsningen Klimatklivet. Störst summa – 30,6 miljoner kronor – får Tekniska verken för att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas.

Naturvårdsverket har beslutat om att stötta 290 lokala klimatinvesteringar med 600 miljoner kronor från Klimatklivet. Flera av de nya åtgärderna är breda satsningar som innebär att utsläppen minskar samtidigt som man producerar nya material eller drivmedel. En stor del av pengarna går till åtgärder som bidrar till mer plaståtervinning, bättre avfallshantering och ökad biogasproduktion. Tillsammans beräknas dessa minska utsläppen med över en miljon ton klimatpåverkande gaser (räknat som koldioxidekvivalenter).

Både stora och mindre projekt får stöd efter den aktuella sökomgången. Störst bidrag i Östergötlands län får Tekniska verken i Linköping AB som får stöd för att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas (LBG) i Linköping. Genom att kondensera biogas (metan) till flytande form (så kallad LBG) kan nya marknader för biogas öppna sig. En annan aktör som får stöd är Lantmännen Ekonomisk förening i Norrköping som nu kommer att konvertera sin uppvärmning från eldningsolja till bioolja.

– Ökad produktion av och omställning till fossilfria energikällor är en nyckelfråga för att nå uppsatta klimatmål, säger Susanne Claesson, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Östergötlands län, i ett pressmeddelande.

I genomsnitt betalar Klimatklivet 44 procent av investeringskostnaden för åtgärderna. Det betyder att de sökande står för den största delen av kostnaden.

Namn Projekt Beviljat belopp
Gillorp Agro AB Värmeväxlare för minskad energiförbrukning. 549 750 kr
Omberg Golf AB Laddstolpar 50 000 kr
Swisslog Accalon AB Laddstationer på personalparkering 78 500 kr
Sunfleet Carsharing AB Installation av laddinfrastruktur 2 80 000 kr
Mannersons Fastighetsförvaltning Laddstation 146 000 kr
Mannersons Fastighets AB Laddstationer 89 600 kr
Mannersons Fastighets AB Laddstationer 73 900 kr
Tekniska verken i Linköping AB Produktionsanläggning för LBG i Linköping 30 600 000 kr
Bostadsrättsföreningen Berzelii i Linköping Laddplatser Brf Berzelii 20 660 kr
Branäsgruppen AB Installation av elbilsladdare 23 310 kr

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook