Vetlanda

36 spänn i timmen – i Vetlanda kommun finns de enkla jobben

109 personer i Vetlanda kommun arbetar i sommar för 36 kronor i timmen.

Det handlar om högstadiebarn som fått s k sommarpryoplatser genom kommunförvaltningen. En sommarpryo jobbar i tre veckor och fyra timmar om dagen och tjänar 145 kr om dagen. Totalt kan det bli knappt 2200 kr.
Arbetsuppgifterna är bl a: rensa ogräs, läsa för äldre på äldreboenden och hjälpa äldre på promenader.
Förskola, äldreomsorg, musikskolan, städverksamheten, vaktmästeri, gata-park och måltidsservice tar emot sommarpryare i sommar.
Ytterligare 11 personer som går på gymnasiet har fått s k feriepraktik genom kommunens försorg. De tjänar 65 kr i timmen och jobbar åtta timmar om dagen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook