Debatt

400 ton miljöfarligt avfall i botten på sjö


[adrotate banner=”28″]
”På sjöns botten ligger det bl a 400 ton bly. Varför ska det behöva vara så? På andra områden i vårt land sanerar man mark och vatten för 100-tals miljoner. Försvaret anser att deras avfall ligger bra där det ligger i Vättern”, skriver fotogragen Gunnar Lundquist i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”27″]

Vi lever idag i en allt mer förgiftad värld, där vi får i oss en ”kemicocktail” som vi bara kan ana effekten av.

Varför ska då försvaret få skjuta skarpt i vårt dricksvatten som finns i Vättern?
Försvaret har nu sökt tillstånd för att få skjuta ännu mer i Vättern utanför Karlsborg – från nuvarande 20 till 50 dagar. Och öva ska det göras med utländsk stridskraft inblandad.

Är Vätterns vatten skyddat eller ej?
Det paradoxala i detta är att Vätterns vatten är skyddat. Det kan man läsa på olika skyltar runt sjön. Texten är: Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för att skada vatten kontakta brandkåren Tel 90 000. Miljö och hälsoskyddsnämnden.

Sjön måltavla
Men sjön har blivit en måltavla och dumpningsplats för militärt miljöfarligt avfall.
På andra områden i vårt land sanerar man mark och vatten för 100-tals miljoner. Försvaret anser att deras avfall ligger bra där det ligger i Vättern.
På sjöns botten ligger det bl a 400 ton bly. Varför ska det behöva vara så?
Boverket konstaterar att en liten mängd bly i vattenkranarna i våra hem kan avge en skadlig dos av bly till konsumenterna. Men den rapporten har väl inte försvaret hunnit läsa. I Vättern har vattnet ständig kontakt med olika tungmetaller och andra giftiga ämnen. Då det gäller vatten i vattenkranar är kontakten där ytterst tillfällig.

Skjut på en öde ö
Är min fantasi för vidlyftig; när jag tycker att det är bättre att skjuta på en öde ö långt ut till havs och sedan sanera där istället för i vårt dricksvatten.

Nämnas bör att världshaven börjar bli försurade av den ökade mängden koldioxid i atmosfären.Blir världshaven försurade får det allvarliga konsekvenser för havens ekosystem.
Vad händer då om Vättern blir försurad av samma orsak?
Om detta sker så utlöser metallerna från det dumpade miljöfarliga avfallet i snabbare takt än vad försvaret beräknar.
”Det är bättre att förekomma än att förekommas” är en devis som alltid gäller.

Inget mot ett starkt försvar
Jag har inget emot ett starkt försvar, men jag tycker att Försvarsmakten borde redogöra i media för vad det tillfört i sjön och hur de tänkt sig framtiden. Försvarsmakten ska inte vara tyst som en mus, utan öppen som en bok.

Min känsla för naturen är så stark att jag gärna vill marknadsföra den. Inte för att den ska exploateras, utan för att värna om den.

Jag har haft ett 50-tal fotoutställningar där jag visat upp mina naturbilder och också berättat om min egen syn på naturen. Jag kan ibland vara provocerande, för att få igång en diskussion. Men det syftar till något gott. Och vem vill inte ha det goda samhället. Och vem vill inte ha rent vatten varje dag. I dag är det så att 780 miljoner människor i världen inte får det varje dag. Tragiskt men sant.

Nu gör jag som skylten bett mig, jag ringer Brandkåren på 90 000. Så får vi se om de svarar.

Gunnar Lundquist
Naturfotograf, Vireda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook