450 miljoner kr i vinst – det går jättebra nu | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet Småland

450 miljoner kr i vinst – det går jättebra nu

Medlemsägda Smålandsbaserade skogskoncernen Södra redovisar ett rörelseresultat om 451 miljoner kr för det första kvartalet i år.

Vinsten har ökat med 200 miljoner kr jämfört med samma period ifjol.
Rörelsemarginalen förbättrades till 9 procent (5) och avkastningen på sysselsatt kapital till 11 procent (7).

– Det är ett starkt första kvartal för Södra med ökad nettoomsättning, högre resultat och förbättrad rörelsemarginal. Vi har haft en stark efterfrågan som bidragit till god volym- och prisutveckling och även valutautvecklingen var positiv. Södra fortsätter utifrån sin koncernstrategi att fokusera på ökad digitalisering, innovation och hållbarhet, säger Lars Idermark, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

 

Januari-mars 2017 i korthet: 2017 2016 2016
1 jan-31 mars 1 jan-31 mars 1 jan-31 dec
Nettoomsättning, MSEK 5 098 4 545 18 482
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK 761 484 2 101
Rörelseresultat, MSEK 451 249 1 005
Resultat före skatt, MSEK 430 233 939
Rörelsemarginal, % 9 5 5
Avkastning sysselsatt kapital, % 11 7 7

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook