Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län Sävsjö Småland Toppnyheter

49 miljarder kr – Höglandsföretagare tar över stort börsbolag

Jan Svensson, som varit VD och koncernchef för Investment AB Latour sedan 2003, kommer att lämna sin befattning den 31 augusti 2019. Styrelsen i Latour har utsett Johan Hjertonsson till ny VD och koncernchef för Investment AB Latour fr.o.m. den 1 september 2019. 

Johan Hjertonsson, 49 år, är sedan 2009 VD och koncernchef för länsbaserade och börsnoterade belysningstillverkaren AB Fagerhult och har tidigare varit koncernchef för Högländska börsnoterade möbelkoncernen Lammhults Design Group AB och har inom Electroluxkoncernen innehaft ett antal ledande befattningar inom marknadsföring och produktutveckling. Johan Hjertonsson är idag styrelseledamot i bl.a. Sweco AB och Nord-Lock International AB.

”Styrelsen i Latour är glada att kunna utse Johan Hjertonsson till nästa VD och koncernchef. Vi har haft förmånen att under ett flertal år följa Johans framgångsrika utveckling av Fagerhult, där Latour är huvudägare. Johan är en mycket uppskattad ledare som har haft förmågan att bygga framgångsrika företag i en internationell miljö. Johan har alla förutsättningar att vidareutveckla Latours strategi som långsiktiga ägare av bolag med egna produkter och en växande internationell närvaro”, säger Latours ordförande Olle Nordström, i ett pressmeddelande.

”Det är med mycket stor glädje och tillförsikt som jag accepterat erbjudandet att leda Latour. Jag har för avsikt att under tiden fram till tillträdet avsluta mitt nuvarande uppdrag på bästa möjliga sätt samt gradvis öka mitt engagemang inom Latour bl.a. genom att ta plats i några styrelser i samband med bolagstämmorna 2018”, kommenterar Johan Hjertonsson.

 

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 49 miljarder kronor. Under 2016 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 8 miljarder kronor.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook