5000 SPÄNN! Återinför skrotningspremien nu! | Höglandsnytt
Debatt Höglandet

5000 SPÄNN! Återinför skrotningspremien nu!

Återinför skrotningspremien genom en bilpant på 5 000 kronor, menar Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Motormännens Riksförbund, i ett opinionsinlägg.

En skrotningspremie skulle hjälpa till att få bort de äldsta och minst säkra bilarna ur trafiken. När bilarna skrotas skapas också en efterfrågan på nyare, begagnade bilar. Premien kan i många fall användas som del av en kontantinsats för att köpa en nyare bil.

Idag lämnas bilvrak både i naturen och på allmän gatumark. Vår uppfattning är att det problemet skulle försvinna med en skrotningspremie. Bilar som överges i naturen innebär stora miljömässiga problem eftersom bly, oljor, glykol och svavelsyra riskerar att läcka ut och skada mark och vatten.

Problemen och kostnaderna för landets kommuner för att få bort gamla bilvrak, skulle sjunka till ett minimum om det fanns ett incitament att istället lämna bilen till återvinningen. Koldioxidutsläppen skulle också sänkas om äldre bilar med högre utsläpp kunde ersättas med nyare bilar med lägre utsläpp.

Dessutom kan en pant bidra till att stabilisera en allt mer svårnavigerad bilmarknad. En mättad nybilsmarknad och en privatleasingssektor som har ökat explosionsartat skapar instabilitet på andrahandsmarknaden.

Kombinationen av rekordhög försäljning och kraftigt rabatterade priser för tjänstebilar slår ofta mot konsumenterna eftersom det innebär sänkta andrahandsvärden genom alla led. Ett tecken på låg prisnivå är att exporten av begagnade bilar har ökat. Alla skulle tjäna på en mer stabil marknad.

Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Motormännens Riksförbund

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook