Jönköping Toppnyheter

57-åring häktad för lägenhetsmordet

Jönköpings tingsrätt har fredagen häktat den man som misstänks för mordet på Råslätt i Jönköping, den 21 december.

Under torsdagen fick tingsrätten en framställan om förordnande av offentlig försvarare från åklagaren, det innebär att åklagaren begär att tingsrätten ska utse en advokat som offentlig försvarare för den misstänkte.

Den misstänkte, en 57-årig man hemmahörande i Jönköping, hade önskat att få advokaten Leif Silbersky som offentlig försvarare och tingsrätten utsåg därefter honom att vara offentlig försvarare.

Åklagaren har i dag lämnat in en häktningsframställan till tingsrätten där kammaråklagare Adam Rullman har begärt att tingsrätten ska häkta mannen som misstänks för mordet på Råslätt, Jönköpings kommun.

Efter häktningsförhandlingen, som hölls bakom stängda dörrar, har tingsrätten kommit fram till att mannen ska häktas såsom på sannolika skäl misstänkt för mord. Åklagaren fick också rättens tillstånd att besluta om restriktioner.

Skälen för häktningen är att det finns risk för att mannen avviker eller undandrar sig lagföring eller straff och även för att han undanröjer bevis eller försvårar utredningen. För brottet mord är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och då ska häktning ske om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas.

Åklagaren hade också angett att det föreligger risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet. Tingsrätten delade inte den bedömningen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook