Ekonomi Höglandet

586 miljoner kr och 276 jobb kan vara på väg till Höglandet


En satsning på biogas i Jönköpings län kan ge samhällsnyttor värda mer än 170 miljoner kronor per år. Det visar en ny analys i rapporten Värdet av biogas – En samhällsekonomisk analys av biogasens nyttor som tagits fram på uppdrag av Energikontor Norra Småland. Rapporten har nu uppdaterats med bland annat siffror för energitrygghet.

I rapporten analyseras och värderas de samhällsekonomiska effekter som uppstår om Region Jönköping når den uppsatta målsättningen om ökad biogasproduktion till 300 GWh. De studerade effekterna av en satsning är minskade utsläpp av växthusgaser och partiklar, ökad sysselsättning, resurshushållning, energitrygghet och användning av biogödsel som ersättning för konstgödsel.

– Rapporten visar att en satsning på ökad biogasproduktion skulle vara en lönsam affär för kommunen och regionen. En satsning skulle dessutom minska utsläppen, öka sysselsättningen och kraftigt reducera kostnaderna inom jordbruket, säger Carlos Pettersson, verksamhetsledare på Energikontor Norra Småland, i ett pressmeddelande.

Den samhällsekonomiska nyttan med minskade växthusgasutsläpp, minskade utsläpp av partiklar, ökad tillgång till biogödsel och en ökad energitrygghet värderas till 170 miljoner kronor per år. Utöver detta tillkommer 276 helårssysselsättningar samt 416 miljoner kronor i ökad bruttoregionalprodukt.

– Genom att inkludera och kvantifiera energitrygghet i rapporten tydliggörs att en övergång till fossilfria drivmedel också är en säkerhetspolitisk fråga. Mer än 40 procent av den olja som konsumeras i Sverige är av ryskt ursprung. Då Ryssland tidigare använt sin dominans på energimarknaden till påtryckningar finns det starka geopolitiska skäl till att vi bör ha en inhemsk produktion av bränsle, säger Carlos Pettersson.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook