Höglandet Jönköpings län

65 flickor utsatta för sexbrott – nu döms pedofilen


Svea hovrätt har nu meddelat dom mot en 29-årig man från Stockholm som under ett par års tid via nätet har hotat och förmått 65 unga flickor från hela landet att posera sexuellt och utföra grova sexuella handlingar på sig själva på nätet.

Tre av brottsoffren kommer från Jönköpings län.
Solna tingsrätt dömde mannen i juni 2015 till 7 års fängelse men hovrätten höjer fängelsestraffet till 7 år och 9 månader.

Genom hot om att lägga ut sexuella bilder med flickorna på nätet har han förmått dem att genomföra sexuella handlingar på bl.a. Skype. Det har många gånger varit fråga om grovt förnedrande och smärtsamma handlingar under många timmar. Flera av flickorna har också varit utsatta för upprepade nätövergrepp från mannens sida under längre tid. Hovrätten ändrar i ett antal fall rubriceringarna av brotten från grovt sexuellt tvång till grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Mannen har ofta inlett kontakterna med flickorna, som varit mellan 11 och 17 år, på vanliga chattforum där ungdomar rör sig. Han har aldrig visat sig eller talat med flickorna utan bara skrivit till dem. Han har utgett sig för att vara någon annan i deras egen ålder och har ofta använt sig av porträttbilder som han kapat från andra ungdomar. Vanligtvis har han med inledande smicker och övertalning lyckats få flickorna att visa sig lättklädda, vilket han dokumenterat. Dessa bilder har han sedan använt i utpressningen mot flickorna som tvingats utföra allt grövre sexuella handlingar inför web-kameran. I flera fall har han också verkställt hot om att publicera sexuella bilder på flickorna, exempelvis på Facebook. Flera av offren har drabbats mycket svårt psykiskt. Hovrätten har i ett antal fall höjt skadeståndsbeloppen till målsägandena. Ytterligare tre personer, som har fått sina porträttbilder kapade av mannen, har också fått skadestånd.

Mannens invändning om att hans dator varit fjärrstyrd är enligt både tingsrätten och hovrätten motbevisad. Han döms nu för en mycket stor mängd brott, bl.a. grovt sexuellt tvång, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt förtal. Han döms också att betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt nära 5,8 miljoner kronor.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook