Nyheter

8-åring våldtagen i skogen – allvarligt skadad

Man dömd för grov våldtäkt på 8-åring i skogen för 24 år sedan

Göteborgs tingsrätt har meddelat dom i ett mål om grov våldtäkt som skedde i den ökända förorten Billdal söder om Göteborg för 24 år sedan. Den tilltalade förnekade gärningen men rätten fann åtalet styrkt och dömde mannen för grov våldtäkt. Straffet bestämdes till 6 års fängelse.

En liten flicka som var 8 år gammal i september 1995 kom cyklande hem från skolan. Hon blev då överfallen vid ett skogsområde och utdragen i skogen. Där blev hon misshandlad och utsatt för en grov våldtäkt.

Fallet löstes genom en lagändring som ägde rum den 1 januari 2019 som gjorde att man kan göra andra sökningar i register för DNA-profiler, så kallade ”familjesökningar”. Vid en sådan sökning fick man träff på över 20 personer och en av dem var den tilltalade.

När polisen kontaktade den tilltalade och förklarade att de ville att han skulle lämna DNA-prov för att kunna utesluta honom från fallet ville han inte lämna ett prov. Åklagaren beslutade då om husrannsakan och polisen gick in i den tilltalades hem men han var inte hemma.

Poliserna skrev en lapp och upplyste om att det var polis som varit inne i hans hem och uppmanade honom att kontakta polisen. Det gjorde inte den tilltalade utan istället gjorde han sig oanträffbar.

Det har gjorts två olika DNA-analyser vid två olika tillfällen och båda gav Grad +4 vilket är den starkaste värdering Nationellt forensiskt centrum har och resultatet talade extremt starkt för att sperman kom från den tilltalade. Enligt tingsrätten finns det ingen anledning att ifrågasätta analysen och inget talar mot att den tilltalade är gärningsmannen.

Tvärtom hade han en viss anknytning till platsen. Därtill var hans agerande och reaktion när han blev kontaktad av polisen och ombedd att lämna DNA-prov för att kunna uteslutas från utredningen enligt tingsrätten så anmärkningsvärd så att även detta talar för att han hade något att dölja. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att det är den tilltalade som är gärningsmannen.

Tingsrätten konstaterar att den grova våldtäkt som den tilltalade begått mot målsäganden har varit ett hänsynslöst och rått övergrepp på ett försvarslöst barn som bara var 8 år gammalt. Våldtäkten innefattade även ett våld som gjorde att målsäganden fick allvarliga skador.

Tingsrätten anser att straffvärdet för gärningen är 8 års fängelse. Tingsrätten ska enligt 29 kap. 5 § brottsbalken vid straffmätningen utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta om en i förhållande till brottets art ovanlig lång tid har förflutit sedan brottet begicks. Detta har tingsrätten gjort och reducerat fängelsestraffet med 2 år. Tngsrätten bestämde straffet till 6 års fängelse.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook