Debatt Ekonomi

8000 utlänningar – lösningen på Sveriges problem


”Teknik och Designföretagens VD Magnus Höij menar att bristen på kompetens skapar flaskhalsar för produktiviteten i företagen. Vi på Sveriges Ingenjörer håller med om problemet – inte om förslaget till lösning. Det finns över 8000 utländska erfarna ingenjörer i Sverige som inget annat vill än att börja jobba”, skriver Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på fackförbundet Sveriges Ingenjörer, i ett opinionsinlägg.

Höij sätter fingret på något viktigt när han fortsätter med att konstatera att kompetensbristen orsakar ökade kostnader för företagen i löneökningar och för rekrytering som han menar inte går att kompensera med prishöjningar. Han vill att högskolorna ska öka antalet utbildningsplatser på ingenjörsutbildningarna. Det är inte det som är problemet.

Problemet är att företagen bara vill ha de redan erfarna. Sveriges Ingenjörer har andra förslag på hur företagen kan hantera denna upplevda kompetensbrist.

Vi vill börja med att uppmärksamma Höij på att det redan finns över 8000 utländska erfarna ingenjörer i Sverige som inget annat vill än att börja jobba. Ta rekryteringspengarna och lägg dem istället på att hjälpa en utländsk ingenjör in på arbetsmarknaden – på så sätt ökar vi antalet arbetsföra seniora ingenjörer i vårt land.

Ett annat förslag är att satsa på en nyutexaminerad ingenjör. Ifjol examinerades 4453 civilingenjörer samt 2390 högskoleingenjörer. 1281 av dessa är specialiserade på olika delar av byggindustrin och vill inget annat än att börja jobba. Lägg istället rekryteringspengarna på att låta dem lära sig jobbet på plats.

Sista förslaget är att inte rekrytera alls – lägg istället rekryteringspengarna på de redan anställda. Ingenjörer drivs av att utveckla både processer och produkter. Låt dem göra just det. Låt ingenjörer få göra karriär som specialister. Då skulle de i betydligt högre utsträckning stanna kvar.

Det finns ingen Perfect Match. Men det finns många som har en kort startsträcka för att lösa företagens utmaningar.

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook