973 miljoner kr – nytt avtal om utbyggnad av sjukhuset | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län Toppnyheter

973 miljoner kr – nytt avtal om utbyggnad av sjukhuset

Byggjätten NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. NCC har fått i uppdrag, att i samverkan med Region Jönköpings län, projektera en utbyggnad och modernisering av Länssjukhuset Ryhov.

Foto: Illustration: White Arkitekter AB

Under måndagen har företrädare för regionfastigheter tecknat avtal med företrädare för byggföretaget NCC om byggnation av en helt ny huskropp, D1, på 34 000 kvadratmeter, intill Länssjukhuset Ryhovs huvudbyggnad.

– Detta är ett av våra största byggprojekt sedan Länssjukhuset Ryhov byggdes för snart 30 år sedan. Vi gör det för att få mer och bättre anpassade lokaler, bättre flöden i vården och för att möta framtidens behov av sjukvård, säger fastighetschef Tomas Calmviken på regionfastigheter.

Avtalet med NCC är en så kallad totalentreprenad i samverkan, och regionfastigheter och NCC ska nu göra ett gemensamt arbete med projektering av huset. Det ska leda fram till en byggentreprenad som kan starta senhösten 2017. Hela projektramen är på 973 miljoner kronor, utöver inredning och utrustning. Byggnationen beräknas starta under första kvartalet 2018 och utbyggnaden kan då tas i drift år 2020.

Den nya byggnaden kommer att uppföras norr om den befintliga byggnaden och ska inrymma flera vårdavdelningar. En ytterligare avdelning för akutvård med 48 vårdplatser, två vårdavdelningar för medicin med tillhörande dagsjukvård och mottagningar, mammografimottagning samt utbildningslokaler för bland annat läkarutbildningen som bedrivs av Linköpings Universitet. Den totala ytan blir 34 000 kvadratmeter fördelad på sex våningar.

Projektet genomförs i så kallad partnering, vilket är en strukturerad samverkansform där NCC och Region Jönköpings län gemensamt tar fram systemhandlingar, projektbudget och detaljprojektering för projektet.
– Det är en stor fördel att komma in tidigt i processen när man bygger verksamheter av den här karaktären. Det ger mervärde för alla parter, säger Gunnar Masthagen, vice chef för NCC Building Sverige.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook