Ekonomi Höglandet

Åh nej – älgarna äter skog för en miljard kr

Älgens betesskador på tallmark orsakar varje år stora kostnader inom skogsbruket. På Södras medlemsmark uppskattas den årliga förlusten till 450 miljoner kronor. Den totala kostnaden i Götaland är 980 miljoner kronor per år, visar en studie genomförd av Södra skogsägarna.

– Det är första gången vi har kunnat göra en så detaljerad beräkning och resultatet är tydligt. Markägaren får bära en oacceptabelt hög kostnad för den stora älgstammen, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra, i ett pressmeddelande.

Skattningen av virkesförlusterna och påverkan på skogsbrukets ekonomi bygger på resultatet av älgbetesinventeringen (Äbin) 2015/16. Beräkningsmodellen är utvecklad av det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, Skogforsk och gäller betesskador på ungskog av tall. Andelen svårt skadade stammar varierar i södra Sverige mellan 39 procent och 77 procent beroende på län, med ett medeltal på 61 procent.

Län Tallandel/procent Skada/procent Total kostnad Mkr
Östergötland 40 73 145
Jönköping 46 39 90
Kronoberg 42 65 145
Kalmar 45 76 195
Blekinge 28 77 35
Skåne 35 60 65
Halland 31 52 40
Västra Götaland 47 56 265
Medel 42 61 980

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook