Debatt Opinion

Äldre dör i förtid

Dödsfallen bland äldre mellan 70-100 år ökar i blodförgiftning enligt Statistiska Centralbyrån. Orsaken tros vara eftersatt munhälsa. Djupa infektioner i framför allt underkäkens molarer är en bidragande orsak till att bakterier sprids med blodet runt i kroppen. Patienten blir febrig och har hög sänka. Eftersom många multipelt sjuka äldre står på lugnande och smärtstilla mediciner kan det gå lång tid innan infektionerna i munhålan upptäcks.
När allt fler äldre inom kommunens äldreomsorg bor hemma och allt fler äldre har många tänder i behåll ökar kraven på biståndshandläggarna att se till att våra äldre får tillgång till behövlig munhälsa. Behovet av kvalificerad tandvård ökar när de äldres allmänhälsa försämras. De anhöriga och vårdpersonalen saknar vanligtvis kunskap i ämnet. Den gamle åker gång på gång in och ut inom vårdapparaten utan att grundorsaken upptäcks.
Bristfällig munhygien kan ju även bero på att den äldre inte vill ha hjälp. En dement människa som inte uppfattar att hon behöver munvård värjer sig ofta, eftersom hon kan uppleva det som ett intrång i munnen. Många äldre har tyvärr inte den ekonomin att de söker vård och har då kvar sjuka rotrester i munnen med massor av bakterier och varbildningar.
Därför vill jag nu skicka med denna propå till Vård och Omsorgsförvaltningen när de planerar för nya organisationer i Hemsjukvården och mitt Hjärtebarn, Demenscentrat på Norrgården.
Det är kvalitén och kunskapen som skall vara rådande för Vetlandas framtida äldreomsorg.
Lars-Olof Reinfeldt
Tandläkare
Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. tandstatusen grundlades för årtiondes sedan. Vad var du då? Uskor och biståndshandläggare har utbildning, och ett gott samarbete med specialister. skapa resurser och förutsättningar istället. Avskaffa mobipen. Döm inte ut en hel yrkeskår.

Kommentarer avstängda