Nyheter Vetlanda

Äldre ska få bestämma boende själva

Låt de äldre själva få bestämma om de vill bo på äldreboende eller hemma med hjälp av hemtjänst och slopa därmed biståndshandläggarnas åsikt, det föreslår Lisa Arvidsson (s) till Vetlanda kommunfullmäktige i en motion, och pekar på att det finns kommuner där beslutet om flytt till äldreboende ligger hos medborgaren själv och att Vetlanda kommun också borde införa denna regel. ”Det är medborgaren själv och anhöriga som bäst kan bedöma hur och var man ska bo”, säger Lisa Arvidsson i sin motion.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

7 Comments

 1. Detta är en mycket bra motion. Biståndsbedömningen bör förenklas och tas bort så långt det är möjligt. De äldre bör okså få bestämma var de vill bo. Mer makt åt äldre.

  1. Som du tycker Fredrik, kan du inte bli populär bland oss äldre.
   Så tänker Jack.

   1. Men… allvarligt Jack… jag är ju på ”er” sida… jag blir bekymmrad när ni låter er luras av så här enkla metoder bara.

 2. Tack Lisa Arvidsson för att du tänker på oss äldre.
  Du tillhör det tunga maktblocket och har lång erfarenhet av socialt arbete, dina åsikter väger tungt och värda att få starkt genomslag när motionen ska processas genom de olika instanserna som ska yttra sig om en viljeinriktning, – före snabbast möjliga svar av kommunfullmäktige.
  Det är av värde för kommunens befolkning om förvaltningsledningen och politiker i Vård och Omsorgsnämnden, – tidigt deltar i offentlig öppnande information om konsekvenser, samt synpunkter för och emot, – alltså en hos berörda väl förankrad och bred oppinionsbildning, – så att mångas förhoppningar kan infrias när vi ser fram mot beslut som ska bygga på er professionella bedömning av motionen.
  Jack +77

 3. Särskilt boende är ju ett bistånd som beviljas enligt Socialtjänstlagen. Särskilt boende innebär ju också en kostnad för kommunen, därför krävs biståndsbeslut av handläggare. Handläggare fattar beslut utifrån gällande lagstiftning efter utredning av det specifika ärendet och det är alltså knappast frågan om någons åsikt, snarare en bedömning, där både de anhörigas, men framför allt den äldres åsikt tas i beaktande.
  Annat alternativt boende för äldre är ju seniorboende, dit man kan söka sej själv och där det enda kravet är att man är 55 plus. (Mogärde i Vetlanda Kommun).
  Att lämna ut till anhöriga att besluta om var den äldre ska bo låter i mina öron mycket riskfyllt med tanke på den äldres självbestämmande. De äldre har ofta mycket svårt att sätta sig emot (välmenande) anhöriga som vill flytta dem till ett särskilt boende, fast de hellre vill bo kvar i sitt eget hem.
  Jag föreslår att man istället ska utöka seniorboendet och utveckla detta!

  1. Tack Maria för att du rätade ut frågetecknen… Nu kan vi prata sakfrågor och verklighet istället för valspäck o tomma löften.

Kommentarer avstängda