Ekonomi Höglandet Nyheter Småland

ALLA ÄR RÄDDA – De satsar 400 miljoner på terrorism


Skräcken för terrorism driver staten till att lägga nästan en halv miljard kr på polisen för att motverka terrorism.

Polismyndigheten har avsatt 400 miljoner för att, på uppdrag av regeringen, stärka förmågan mot terrorism fram till år 2020. Bland annat köps två nya helikoptrar in till Region Syd där två av Smålandslänen ingår.

Huvuddelen av satsningen är riktad mot regionerna, och innefattar bland annat tillgång till förstärkningsvapen, skyddsutrustning och fordon.

Utöver inköpet av helikoptrarna pågår en resursförstärkning av nationella insatsstyrkan. För första gången behöver de sökande till insatsstyrkan inte vara poliser utan även personer med erfarenhet från Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket.

– Det här är avgörande satsningar som gör att polisen höjer sin förmåga ytterligare mot terrorism. Polisens uppgift är att förhindra och hantera ett påbörjat terrorattentat eller annat angrepp med grovt och omfattande våld. Det är viktigt att vi är förberedda för att kunna bemöta detta, säger Mats Löfving, chef på polisens nationella operativa avdelning, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook