Debatt

Alla jobb behövs

Europa genomgår nu en mycket allvarlig skuldkris. Många länder har tuffa beslut att fatta. Det handlar om sänkning av pensioner, uppsägningar i skola, vård och omsorg samt sänkta löner.

En oansvarig politik har lovat för mycket och nu har det blivit dags att betala notan.

I Sverige har vi en alliansregering som tar ansvar. För jobben, för arbetslinjen och för ekonomin. Vi har inte lovat allt till alla och spenderat medel som vi egentligen inte har. Därför ser vi nu att Sverige har unikt starka statsfinanser. Vi det enda landet i EU som förväntas ha ett överskott i de offentliga finanserna de kommande två åren. Detta är viktigt för att vi ska klara välfärden.

Alliansen har bedrivit en konsekvent arbetslinje sedan vi första gången fick väljarnas förtroende 2006. Och detta har givit resultat. Det är 171 600 fler som jobbar idag. Samtidigt är det 143 000 färre som är förtidspensionerade och antalet sjukskrivna har kraftigt minskat. Men orosmolnen fortsätter att hopa sig. Ett litet exportberoende land som Sverige påverkas i stor utsträckning av sin omvärld. Därför ser vi nu en svagare utveckling på arbetsmarknaden med oro för ökad arbetslöshet och sänkt sysselsättning. Detta måste bemötas med en aktiv politik som fortsätter att ta ansvar för jobben.

Vi går därför fram med ett arbetsmarknadspaket om hela 8,1 miljarder kronor för de kommande tre åren. Detta innehåller bland annat en satsning på fler handläggare hos Arbetsförmedlingen, fler praktikplatser och utökade utbildningsmöjligheter. Det kommer att vara viktigt för att omställningen ska fungera på arbetsmarknaden. Vi åtgärdar även de brister som förekommit i jobb- och utvecklingsgarantin och särskilt i Fas 3.

Vidare är det viktigt att vi underlättar för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett jobb. Alliansen vill därför införa lärlingsprovanställning för unga under 23 år och sänka hotell- och restaurangmomsen. Detta är reformer som sänker trösklarna till ett jobb. Detta gynnar framförallt unga och utrikes födda att få in en fot på arbetsmarknaden.

Mot detta står en opposition som vill montera ned arbetslinjen. De vill göra det mindre lönsamt att arbeta, fördubbla kostnaden för att anställa unga, de säger nej till reformer för fler jobb i hotell- och restaurangbranschen samt halvera både RUT- och ROT-avdraget. Det är ett effektivt sätt att sänka sysselsättningen och öka utanförskapet.

För att Sverige även i fortsättningen ska stå starkt måste vi fortsätta med en jobbskapande politik. Oppositionens strävan efter att montera ned arbetslinjen kommer vi inte att acceptera. Alla jobb behövs.

TOMAS TOBÉ (M)Riksdagsledamot och ordf. i Arbetsmarknadsutskottet

MAGDALENA ANDERSSON (M)Riksdagsledamot Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook