Ekonomi Eksjö Höglandet Nässjö Nyheter Sävsjö Vetlanda

ALLA SKA MED – Regeringen vill att utlänningar ska äta din mat

Regeringen har nu fattat beslut om en stor satsning på svensk livsmedelsexport. Målet är att öka den svenska livsmedelsexporten. Tanken är att underlätta för små och medelstora företag att etablera sig på exportmarknader.

– Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige. Vi ska producera mer mat och för att kunna göra det måste också livsmedelsexporten öka, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Regeringen satsar nu 27 miljoner kronor och tillsammans med tidigare initiativ innebär det totalt 48 miljoner kronor under 2018 för att stärka den svenska livsmedelsexporten.

– Med den här satsningen höjer regeringen ambitionen rejält – det är den största satsningen någonsin på svensk livsmedelsexport. Genom att öka exporten får svenska livsmedelsföretag en stabilare grund att stå på. Det gynnar företagen och jobben, som framför allt finns på svensk landsbygd, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Den satsning som nu presenteras består av fem åtgärder vars mål är att höja den långsiktiga exportpotentialen hos svenska livsmedel och öka antalet exporterande livsmedelsföretag:

Uppdrag, myndighet, belopp

  • Livsmedelsexportansvariga: Business Sweden ska tillsätta livsmedelsexportansvariga på prioriterade tillväxtmarknader (USA/Kanada, Japan/Sydkorea samt Singapore). 7 miljoner kronor.
  •   Regionalt exportprogram för livsmedelsföretag: Business Sweden ska inrätta och genomföra ett exportprogram inom ramen för den regionala exportrådgivningen. Programmet ska rikta in sig på livsmedelsföretag som har stor potential att nå ut på exportmarknader. 5,5 miljoner kronor.
  •   Analys av exportpotentialen: Business Sweden ska genomföra en analys av olika livsmedels exportpotential. 1,5 miljoner kronor
  •   Export av ekologiska livsmedel: Business Sweden ska ta fram en strategi och ett operativt program för export av ekologiska livsmedel. 10 miljoner kronor.
  •   Anläggningsgodkännanden: Livsmedelsverket och Jordbruksverket får i uppdrag att underlätta för export av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som innebär att anläggningar blir godkända för export till tredje land. Tidigare har myndigheter fakturerat företag för det arbete som de gör vid inspektioner av anläggningar, den avgiften tas bort nu. 3 miljoner kronor.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook