Allemansrätten gäller – nu stoppas husbygget vid stranden | Höglandsnytt
Ydre

Allemansrätten gäller – nu stoppas husbygget vid stranden

Länsstyrelsen upphäver nu Myndighetsnämndens i Ydre kommun att bevilja strandskyddsdispens för bygge av hus på en strandtomt.

Myndighetsnämnden för byggnation och miljö har beslutat att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av två fritidshus i ett skogsparti vid sjön Tången mellan Asby och Österbymo. Nämnden har lämnat dispens med hänvisning till Miljöbalken.

Länsstyrelsen däremot konstaterar att den skogsbevuxna delen där de nya husen är föreslagna att placeras är allemansrättsligt tillgänglig och att det saknas skäl att bevilja dispens.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook