Alliansen sänker tröskeln till arbetsmarknaden för unga | Höglandsnytt
Debatt Ekonomi Opinion

Alliansen sänker tröskeln till arbetsmarknaden för unga

”För att göra det lättare för unga att komma in i arbetslivet satsar regeringen 8,1 miljarder kronor”, skriver Vetlandapolitikern och riksdagsledamoten Helena Bouveng (m) på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”6″]
Att komma in på arbetsmarknaden utan att ha arbetslivserfarenhet kan många gånger vara svårt. Det kan ta tid att få det första jobbet. De flesta unga klarar sig dock bra så småningom, men en del drabbas av återkommande perioder av arbetslöshet och vissa drabbas också av långvarig arbetslöshet. För att göra det lättare för unga att komma in i arbetslivet satsar regeringen ytterligare resurser, totalt 8,1 miljarder kronor under perioden 2013-2016.
Regeringens mål är full sysselsättning. För att nå detta mål är det nödvändigt att skapa bredare vägar till jobb för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadssituationen för unga är bekymmersam. Ungdomsarbetslösheten har vuxit alltsedan 90-talet och har sedan början av 2000-talet legat på höga nivåer. Krisen i vår omvärld är nu inne på sitt femte år och även om Sverige har klarat krisen bättre än de flesta andra länder har oron i världsekonomin försvårat för de stora ungdomskullarna som nu ska ta steget in i arbetslivet.
Svagt fokus på kunskap
Utbildning är en grundförutsättning för att arbetslinjen ska kunna upprätthållas och därmed en av nycklarna till att komma till rätta med arbetslösheten. En viktig orsak till att många unga inte fått jobb är att skolan haft för svagt fokus på kunskap och att kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden varit för dålig. Därför föreslår regeringen nu ett antal reformer på utbildningsområdet, utöver de omfattande reformer som redan genomförts. Kvaliteten i de gymnasiala yrkesutbildningarna ska stärkas och ökade anslag ges till anordningsbidrag för gymnasielärlingar och inom lärlingsutbildningen för vuxna. Samtidigt förbättras möjligheterna för unga som saknar grundläggande gymnasiekompetens eller högskolebehörighet att gå på folkhögskolornas allmänna linje.
Detta bidrar till att skapa en skola med större fokus på kunskap och en starkare koppling mellan skola och arbetsliv.
Alliansens politik sänker också trösklarna in på arbetsmarknaden. Regeringen har till exempel halverat arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år, infört rut- och rot-avdragen och halverat restaurangmomsen. Restaurangbranschen är det första steget in på arbetsmarknaden för många ungdomar och även den snabbt växande rut-sektorn skapar många bra ”ingångsjobb”. Alla dessa förbättringar vill Socialdemokraterna ta bort eller inskränka. Det är helt obegripligt.
Mycket har gjorts för att skapa förutsättningar för att fler jobb ska växa fram, inte minst för unga, men mer finns att göra. En enad alliansregering har riktningen klar – vad vill en splittrad opposition med fyra partier som drar åt olika håll?
Helena Bouveng (m), riksdagsledamot Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook