Debatt

Alliansens vårdreformer hr burit frukt

En mandatperiod med alliansregeringen är till ända och en ny har inletts. På vård- och hälsoområdet ser vi hur de reformer som har sjösatts har burit frukt och hur positiva förändringar sker över stora delar av Sverige.

Oppositionen har kritiserat utvecklingen. Och det är helt i sin ordning, det är deras uppgift. Men det kan inte vara lätt när resultaten och verkligheten vänder dem ryggen.

 

Fakta talar nämligen för sig självt: Sedan kömiljarden och vårdvalet infördes har antalet patienter som väntar för länge på vård i Sverige halverats och Sverige har fått 223 nya vårdcentraler, en ökning med 23 procent. En fantastisk utveckling: Det har blivit enklare och det går snabbare att få vård.

 

Konkurrensverket presenterade nyligen en rapport med en tydlig slutsats: Valmöjligheten för den enskilde har ökat. Det är lättare för fler att välja vårdmottagning. Antalet alternativ till de landstingsdrivna vårdmottagningarna har ökat och etableringen av nya vårdcentraler har fungerat bra när förtroendet mellan vårdgivare och landsting har varit stort.

 

Vården blir också bättre och säkrare. Nu jämförs systematiskt resultaten mellan olika vårdenheter. Så skapas en kvalitetskultur!

 

Men villkoren för den här utvecklingen handlar till stor del om hur väl staten och landstingen/regionerna förmår samverka. Landstinget i Jönköpings län har visat prov på god och konstruktiv attityd i det här avseendet. Vi kan på flera områden glädja oss åt samma utveckling här som riksgenomsnittet.

 

Hälso- och sjukvården i Jönköpings län håller på att bli bättre och mer lättillgänglig tack vare en målmedveten politik. Och hur ser då fortsättningen ut? En sak är säker: vår färd mot en bättre och mer tillgänglig hälso- och sjukvård har bara börjat.

 

Vi kommer att fortsätta utveckla principen att medborgarna har rätt att välja den vårdgivare de själva har störst förtroende för. I framtiden ska det vara omöjligt för socialdemokraterna att ifrågasätta rätten att välja sin egen vårdgivare. Den utveckling som Konkurrensverket berömmer ska vässas ytterligare, det vill säga vårdgivarnas incitament att verka för en kvalitativ och serviceinriktad vård i mätbar konkurrens.

 

Köerna i sjukvården är kortare men det räcker inte. Köer är inte acceptabla över huvud taget. Men under mandatperioden har vi bevisligen hittat verktygen. Sedan den så kallade kömiljarden infördes har köerna i grova drag halverats på riksnivå. Men vi är inte nöjda med det. Vårdköer leder till onödigt lidande och smärta. Vi ska fortsätta våra ansträngningar så att köerna inte bara på sikt försvinner, utan också att den tid som idag anses vara rimlig att som patient vänta på sin vård, blir avsevärt kortare.  

 

All denna strävan går att sammanfatta i en enkel utgångspunkt: Patienten – inte vårdsystemen – ska vara i centrum. Vi har haft alldeles för mycket av den motsatta attityden från politiskt håll, men det ska det vara slut med.

 

Förändringarna markerar ett perspektivskifte för svensk hälso- och sjukvård. De grundläggande välfärdsprinciperna, som att plånbokens storlek inte ska få påverka medborgarnas tillgång till högkvalitativ vård gäller alltjämt. Men strukturer som är förfelade, som har stelnat och måste reformeras eller brytas upp. Det arbetet fortsätter vi kristdemokrater.

 

GÖRAN HÄGGLUND (KD)socialminister

MIA FRISK (KD)

landstingsråd

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook