Debatt Opinion

Alliansregeringen satsar på fler bostäder

Nu lanserar alliansregeringen en rad satsningar för fler bostäder. En politik för full sysselsättning förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Människor ska ha möjlighet att flytta till platser där det finns jobb, där möjligheten att uppnå egen försörjning är god och där risken för utanförskap och arbetslöshet är låg.

Alliansregeringen presenterar därför förslag som bland annat underlättar för uthyrning av privatägda bostäder, exempelvis bostadsrätter, i andra hand. Dessa förslag syftar till en hyressättning som gör det möjligt för ägaren att täcka kapital- och räntekostnader för bostaden och också att ge bostadsrättshavare rätt att själv besluta om uthyrning utom i fall då särskilda skäl föreligger.

Dessutom kommer schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden att höjas från 21 000 till 40 000 kronor för att göra det mer lönsamt att hyra ut exempelvis extrarum.

Alliansregeringen kommer också att lägga förslag om en sänkning av fastighetsavgiftens procentsats för flerbostadshus, samt föreslå en sänkning av fastighetsavgiftens takbelopp per lägenhet, från ca 1400 kronor till ca 1200 kronor. Sammantaget sänks fastighetsavgiften med 630 miljoner kronor 2013, vars syfte är att stimulera byggandet av flerbostadshus.

[adrotate banner=”6″]
De ekonomiska villkoren vid nybyggnation av bostäder kommer också att förbättras genom förslaget om att förlänga perioden för helt undantag från fastighetsavgift till 15 år. Sänkt fastighetsavgift och förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnation är förslag som gör det mer lönsamt att bygga och som dämpar hyresutvecklingen för de boende.

Dessa förslag kommer inte att lösa alla problem som finns på bostadsmarknaden. Men förhoppningen är att de ska göra uppemot 20 000 bostäder i storstadsregionerna tillgängliga och leda till en ökning av nyproduktionen. Dessutom har regeringen utöver de nämnda förslagen beslutat om direktiv till en utredning med uppdrag att bl.a. analysera hur beskattningen av hyresrätter kan förändras i syfte att öka utbudet av hyresbostäder. En särskild utredare ser också över vissa byggfrågor, bland annat kommunernas tillämpning av bestämmelserna för tekniska egenskapskrav, för att underlätta byggandet i Sverige.

Alla människor ska kunna flytta till jobb, kärlek och studier. Genom ett målmedvetet arbete inriktat på att få fram fler bostäder och långsiktiga spelregler för svensk bostadsmarknad, räknar vi med att nå dit.

Magdalena Andersson (m), riksdagsledamot Jönköpings län

[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook