Nässjö

Allt är som vanligt: NÄSSJÖ ÄR BÄST!


Det är som vanligt. Nässjö är bäst. Coronakrisen slår inte så hårt i Nässjö som mot andra städer.

Många butiker, inte minst i storstäders köpcenter o dyl, har drabbats av coronakrisen när det visat sig att deras verksamhet varit meningslös för människors egentliga behov.

På en mer småskalig nivå verkar det ha gått bättre. Nässjös stadskärna har klarat sig helt från konkurser, rapporterar nu SR och enligt uppgifter från ortens s k handelsplatsutvecklare kan den konkursfria utvecklingen tillskrivas Nässjöbornas trohet mot det lokala näringslivet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook