Hultsfred Småland Vimmerby

ALLTING SVULLNADE UPP – HON FICK INGEN VÅRD

Lex Maria-anmälan efter utebliven remiss.

Tandvårdschef Lise-Lott Hinsegård Heiding vid landstinget i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria eftersom en patient med svullnad i halsen inte remitterades till akut sjukvård.

Fallet gäller en patient som sökte tandvård med en uttalad svullnad över kind och hals. Diagnos ställdes och tanden avlägsnades varvid var tömde sig.

Antibiotika skrevs ut och patienten uppmanades att uppsöka sjukvården vid tecken på försämring. Tillståndet försämrades påföljande natt och patienten uppsökte själv sjukvården och lades in för behandling.

”Vid infektionstillstånd med uttalad svullnad över munbotten och hals skall remiss alltid skrivas till sjukvården för akut omhändertagande. En rutin är under utarbetande för att säkerställa att remiss skickas till sjukvården vid allvarliga infektionstillstånd”, konstaterar Lise-Lott Hinsegård Heiding i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook