Höglandet Jönköping Jönköpings län

Allvarlig läkarmiss – fotskadad blir kanske aldrig mer frisk

Blir kanske aldrig frisk igen efter blodproppen p g a gips.

En patient gipsades i onödan på akuten och fick komplikationer av gipset. Nu kommer beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendet handlar om en patient som i april 2018 sökte på akutmottagningen på Ryhov på grund av en skada mot ena fotleden. Först misstänkte vårdpersonalen att det fanns en skada i fotleden som behövde behandling med gips och patienten behandlades därför med gips i sex veckor.

Under gipsbehandlingen drabbades patienten av en blodpropp i det skadade benet och efter gipsbehandlingen har patienten fått ett långdraget svårt smärttillstånd av en sort som är mindre vanligt.

I efterhand har vården kunnat konstatera att det inte fanns någon skada som behövde behandling med gips.

”Det hade sannolikt kunnat upptäckas om vårdpersonalen hade kompletterat den vanliga röntgenundersökning som utfördes, med en skiktröntgenundersökning. Det blev en fördröjning i att ställa diagnosen om det ovanliga smärttillståndet vilket kan ha lett till att det blivit mer svårbehandlat. Patienten har fortsatta besvär och det finns en risk för kvarstående men efter det inträffade”, kommunicerar chefsläkaren Axel Ros i ett pressmeddelande.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook