Nässjö

Allvarliga fel – Nässjö kommun anmäls

Nässjö kommun ska nu granskas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att allvarliga fel när det gäller larm till äldre upptäckts.

Igår tisdag gjorde ledningen för socialförvaltningen i Nässjö kommun en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan rör brister ”i förvaltningens avvikelsesystem vad gäller hanteringen av trygghetslarm”.

”Det har uppdagats att vi inte hanterat brukares larm på det sätt som vi ska. Vi har inte heller hanterat de därpå följande avvikelserapporterna korrekt. Det har således förekommit brister i två delar, vilket är allvarligt. Det finns en risk för att missförhållanden kan ha inträffat och därför väljer vi att göra en anmälan. Det är väldigt viktigt att våra brukare känner sig trygga och väl omhändertagna. En fungerande och systematisk avvikelsehantering är en absolut förutsättning för att vi ska kunna garantera detta, säger socialchefen Mats Petersson i ett pressmeddelande.

I slutet av förra veckan fick förvaltningsledningen vetskap om att ett antal avvikelserapporter från situationer där enskilda brukare begärt assistans från larmpersonal inte hanterats enligt förvaltningens riktlinjer. Avvikelserapporterna handlar om långa väntetider och att anställda inte skött sina arbetsuppgifter.

Istället för att först utreda saken själva anser nu förvaltningsledningen att omständigheterna är så pass allvarliga att en anmälan till myndigheten måste göras först.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook