ALLVARLIGT – kommunanställd skickade iväg hemliga dokument med epost | Höglandsnytt
Vimmerby

ALLVARLIGT – kommunanställd skickade iväg hemliga dokument med epost

Otillåten dokumentation har skapats och förvarats på en av kommunens servrar, meddelar nu ledningen för Vimmerby kommun.

En anställd hjälpte en ungdom med ett dokument och råkade av misstag skicka sådan information vidare till den ungas e-post.
Händelsen som inträffade inom kommunens verksamhet för ensamkommande barn och unga leder nu till en lex Sarah- anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Boendet är bemannat dygnet runt och alla i arbetslaget är inte i tjänst samtidigt. Arbetslaget har med hjälp av dator skrivit ned viktiga händelser som inträffat för att informera de arbetskamrater som inte varit i tjänst. I informationen finns i viss mån känsliga uppgifter om ungdomar som omnämns med initialer och som bor på boendet. Informationen har sparats på fil på en av kommunens servrar.

– Bland allmän vardaglig information finns inslag av känsliga personuppgifter som snarare hör hemma i vårt journalsystem. När filen, av misstag, skickas via e-post till en ungdom i verksamheten ledde det till att det finns stor risk att sekretessbelagd information röjts till utomstående. Jag förstår att det i verksamheten kan det finnas behov att informera sina arbetskamrater men när det handlar om uppgifter om enskilda personer så finns särskilda regler så att sekretess hanteras på ett korrekt sätt, säger Ewa Pettersson, chef för socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook