Höglandet Jönköping Jönköpings län

ALLVARLIGT SJUK: Läkaren tog inte bort cancern – nu är det för sent


Fel hudförändring avlägsnades. Cancern började växa igen. All behandling avslutas.

När en patient skulle operera bort resterande del av en elakartad hudförändring så avlägsnades istället en annan förändring. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som behandlades på Hudkliniken för flertalet olikartade förändringar i ansiktet. Ett par av förändringarna ändrade karaktär och patienten remitterade till öron- näs- och halskliniken för borttagande av dessa. Förändringarna togs bort och skickades på analys. En av dessa visade sig vara elakartad och inte borttagen i sin helhet. Detta krävde ytterligare en operation.

Vid omoperationen avlägsnades dock en annan hudförändring än den man hade för avsikt att komplettera tidigare operation med. Då analyssvar anlände från den kompletterande operationen angavs en annan diagnos än den förväntade, detta uppmärksammades dock inte av ansvarig operatör.

Först två år efter misstaget upptäcktes det, detta i samband med att den elakartade förändringen på nytt börjat växa. Man kunde då, utifrån tidigare journaldokumentation med bilder och analyssvar, gå tillbaka och förstå hur felet kunnat uppstå.

”Patientens övriga tillstånd med multisjuklighet gör att ingen ytterligare behandling är aktuell”, kommunicerar chefsläkare Birgitta Ekstrand i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook