Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

ALLVARLIGT SKADAT – Läkare struntade i diabetessjukt barn

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar nu beslut i ett ärende som handlar om att ett barn i Jönköpings län som insjuknade i diabetes inte remitterades akut till barnkliniken vid den första vårdkontakten med vårdcentralen, trots kraftigt avvikande provsvar.

Ärendet handlar om ett barn som insjuknade i diabetes med typiska symptom. Vårdcentralens läkare remitterade inte in barnet akut till sjukhuset vid den första kontakten, utan först ett dygn senare.

Under väntetiden försämrades allmäntillståndet och vid ankomsten till sjukhuset hade barnet en allvarlig störning av vätskebalansen. Efter drygt en veckas vård kunde barnet skrivas ut från sjukhuset för fortsatt uppföljning av barndiabetesteamet.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, och att slutsatserna är rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindar att något liknande inträffar igen. Ärendet avslutas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook