Debatt Ekonomi

ANALYS: Det går bra men det är dåligt

Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport visar på fortsatt god konjunktur men också att Sverige har uppenbara strukturella problem. Företagens växande problem med att hitta rätt arbetskraft och otillräcklig infrastruktur bedöms vara den starkaste bromsen för svensk tillväxt framöver, skriver Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv, i ett opinionsinlägg.

Svensk ekonomi växer i god takt under 2017 och 2018, tillväxten väntas uppgå till 2,4 procent under båda åren. Tillväxten ändrar delvis karaktär, en starkare konjunktur i Europa gör att exporten bidrar mer till BNP än tidigare. Trots högkonjunkturen förbättras inte arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten bottnar i år på 6,7 procent, men vänder uppåt under nästa år, vilket förklaras av att allt fler asylsökande kommer ut på arbetsmarknaden.

Problemen med den tudelade arbetsmarknaden är inte konjunkturella. Här krävs strukturreformer.
Trumps protektionistiska politik, Brexit och obalanserna i det europeiska banksystemet är riskfaktorer. Den risk för Sverige som det talats mest om, hushållens stigande skulder och risk för prisfall på bostäder, bedöms emellertid som liten. Efterfrågetrycket på bostadsmarknaden är stort och uppgången i marknadsräntorna väntas bli långsam och utdragen.

Företagens växande problem med att hitta rätt arbetskraft bedöms vara den starkaste bromsen för svensk tillväxt framöver. Fler än tre av fyra företag upplever svårigheter med att hitta rätt kompetens. Dessa problem på arbetsmarknaden förstärks av bostadsbrist i tillväxtregioner och otillräcklig infrastruktur.

Sverige klarar sig bra på många sätt. Men det är uppenbart att bristen på strukturreformer alltmer blir ett problem. Det är hög tid att reformera bland annat arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Stora grupper hamnar helt utanför och företag som vill anställa hittar inte rätt kompetens. Problemen kommer att bli tydligare när Sverige lämnar högkonjunkturen

Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook