ANALYS: Det skriver de flesta om på Höglandet | Höglandsnytt
Höglandet

ANALYS: Det skriver de flesta om på Höglandet

I den färska rapporten ”Mellan bildningsförakt och litteraturpassion” är det nu kartlagt hur litteratur skapas i Jönköpings län. I rapporten, som genomförts av regionen, beskrivs även problem och utvecklingsförslag.

Kartläggningen visar att det vanligaste litteraturslaget i Jönköpings län är att skriva om hembygden. Den visar även att det endast finns två skönlitterära författare som kan leva på sina författarskap och kringverksamheter. Skribenterna i länet har en hög medelålder.

Identifierade problem

  • Den allmänna hållningen till litteratur och bildning är så negativ att de mest talangfulla söker sig till andra platser där de kan få motstånd och status för sin begåvning, vilket är en rörelse som utarmar Jönköpings län.
  • Ungdomar mellan 13 och 19 år får ytterst begränsad undervisning i skönlitterärt skrivande i skolan till följd av hur betygskraven är formulerade, samtidigt som det inte finns klubbar och föreningar utanför skolorna som kan ta till vara på de skrivandes passion.

Utvecklingsförslag för att gynna litteraturen

  • Tillgodose ungas behov av att uttrycka sig i skrift.
  • Förstärk de lokala författarnas närvaro i skolor och bibliotek, liksom närvaron av deras verk.
  • Gör invånarna i Jönköpings län medvetna om både klassiker och nu verksamma författare från länet.
  • Gör Jönköpings läns författare till en inkluderande företeelse som stöds av näringslivet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook