Höglandet

Andelen ensamkommande flickor ökar, många redan gifta med egna barn


En allt större andel av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn, enligt Socialstyrelsens analys.

Analysen visar att kommunerna behöver utveckla sitt mottagande av dem eftersom många befinner sig i en utsatt situation – flera av flickorna är redan gifta, har egna barn och placeras hos familjer som inte alltid utreds som andra familjehem.

Andelen flickor bland de ensamkommande barnen har ökat från 16 procent 2012 till 23 procent de fem första månaderna 2017, enligt nationell statistik. Bland barnen under 13 år är 33 procent flickor. För att ta reda på mer om deras situation har Socialstyrelsen intervjuat företrädare för 74 kommuner och stadsdelar som tagit emot minst tre flickor under 2016.

– Kommunerna uppger att det är svårt att hitta passande boenden för de ensamkommande flickorna. Mottagandet har på många håll utformats främst för pojkar, med särskilda HVB och anpassade fritidsaktiviteter. Analysen visar att socialtjänsten behöver uppmärksamma flickornas situation mer, säger Elisabet Svedberg, utredare på Socialstyrelsen kunskapscentrum för ensamkommande barn, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook