Nyheter

Anders Björck, numera arbetskamrat med Göran ersson

Anders Björck, f d försvarsminister, f d landshövding, är uppvuxen i centrala Nässjö på Murgatan 7. Anders mamma var hårfrisörska och hans pappa lagerchef. Han gick sin grundskoleutbildning på Centralskolan i Nässjö.

Sedan fortsatte han sina studier på Nässjö läroverk, Hösten 1960 blev han ordförande för Konservativ skolungdom vid läroverket i Nässjö. Under sin skoltid mötte han en politisk motståndare – socialdemokraten Åke Gustafsson, som han redan då och sedan i det fortsatta livet ofta hamnade i mycket politiska debatter med.

Han trivdes med sin uppväxt i Nässjö. Och minns bandymatcherna – särskilt en när ryssarna kom till Nässjö i mitten på 50-talet. Han gick ofta på fik i Nässjö och umgicks med vänner. Inte minst träffade han där ungdomar från Sörängens folkhögskola. En skola som varit av stor betydelse för många elever, men också för Nässjö som ort. Anders Björcks kampanjgeneral inom moderaternas ungdomsförbund Per Olov Norlander gick där på fritidsledarutbildning, vilket Anders nämner.

Anders Björck tror på Gud. Han är med i ordenssällskapet Odd Fellow – som vilar på kristen grund – i Nässjö.

När han får frågan om han tror på Nässjö – blir han inte svaret skyldig. ”Ja, definitivt”, svarar han med sin rappa tunga. Anders Björck är en god retoriker och det präglar intervjun.

Anders framhåller att Nässjö har en god entreprenöranda och en tro på mindre och medelstora företag. Han framhåller att Nässjös näringslivschef är en nyckelperson för att utveckla näringslivet i Nässjö. ”Det är livet för Holger Jonasson”, menar Anders Björck.

Anders Björck framhåller att järnvägen är fortfarande viktig för Nässjö idag och naturligtvis även i framtiden. Under sin aktiva tid som politiker arbetade Anders för att väg 31 skulle bli bra – vägen som går mellan Nässjö och Jönköping.

Han vill gärna att Högskolan i Jönköping ska förlägga mer verksamhet i Nässjö. ”Jag ser högskolan som länets högskola och då är Nässjö en viktig ort för att kunna leva upp till detta motto.”

Anders Björck är stolt över Träcentrums verksamhet och ser gärna att man utvecklar forskningen och utbildningen kring dess område.

Han ser också turismen som en utvecklingsmöjlighet för höglandet.

”Kom ihåg att världens största näringsgren är turism”, talar han om. Inte minst holländare och tyskar tror Anders är intresserade av att få upplevelser som höglandet kan erbjuda.

”Fler turistanläggningar!”önskar Anders.

Han minns Sunds Herrgård, som drog mycket turister till höglandet. Anders var en återkommande gäst där under åren. Han trivdes som fisken i vattnet.

”Sunds Herrgård drog med sin verksamhet in massor med pengar till höglandet. Det ska man inte glömma”, menar Anders som nu uppmanar andra entreprenörer att gå i Sunds Herrgårds fotspår för att därigenom skapa utveckling.

Han missar inte chansen att slå ett slag för Nässjö, när han möter människor från olika delar i Sverige – och hela världen, vilket han ofta och gärna gör. På det viset är Anders Björck fortfarande en god ambassadör för Nässjös bästa.

När vi kommer in på politiken så kommer svaren snabbt med blixtens hastighet. Han tror fortfarande på moderaterna, även om han inte är aktiv längre. Han är lite kritisk till regeringen. Han tycker de har för lite visioner. En ren moderatregering hade naturligtvis varit en dröm för Anders, men han har respekt för att Fredrik Reinfeldt lyckas hålla ihop regeringen.

På frågan om vem som var skickligaste politikern – Carl Bildt eller Olof Palme säger han:

”Det går inte att göra sådana jämförelser, de arbetade under så olika tidsepoker”.

Han beskriver sitt samarbete med Carl Bildt i den dåvarande regeringen som gott i och med att Carl Bildt prioriterade försvarsfrågorna. Nu ser Anders fram emot att snart få äta middag med Carl Bildt – han har i dagarna fått en inbjudan till detta.

Olof Palme hade han inte så mycket att göra med. Anders beskriver Olof Palme som en god retoriker och fortsätter:

”Olof Palme valde hellre att vinna debatten i sig än åhörarens förtroende”,

Numera är Anders Björck – nässjösonen – arbetskamrat med Göran Persson. De arbetar för en PR-byrå som heter JKL. De är ett hundratal anställda och omsätter 125 miljoner, När jag frågar Anders om man kan skriva att han och Göran arbetar för byrån med goda råd – för den som har råd, så skrattar Anders gott och säger ”Det var en bra sammanfattning.”

Anders Björck arbetar inte dagligen med Göran Person – men då och då har de kontakt och han vill framhålla att han har stor respekt för Görans kunskaper, även om de inte alltid har samma åsikter.

Nässjö blev stad 1914 och Anders Björck ser fram emot 100 års jubileet om några år.

”Det ska firas!”, lovar den f d försvarsministern och landshövdingen.

HANS MANNEFRED 

Faktaruta om Anders Björck

Anders Per-Arne Björck, född 19 september 1944 i Nässjö i Jönköpings län, är en svensk politiker för moderaterna och ämbetsman. Han var riksdagsledamot 1969-2002, försvarsminister 1991-1994 samt var landshövding i Uppsala län 2003-2009. Anders Björck är medlem i Svenska Frimurareorden och ledamot av och f f.n. ordförande i styrelsen för herrklubben Sällskapet. Han är son till lagerchef Arne Björck och Ann-Marie Svensson.

Biografi

Anders Björck inledde sin politiska karriär som bland annat ordförande i Konservativ skolungdom 1963-1965 och i Högerns ungdomsförbund respektive Moderata Ungdomsförbundet 1966-1971. 1969 valdes han in i riksdagen och tillhörde dess konstitutionsutskott 1974-1991 (vice ordförande från 1982). 1989 valdes han som förste svensk till president i Europarådets parlamentariska församlig.

Björck har medverkat i flera offentliga utredningar rörande författnings- och massmediefrågor och har varit moderaternas talesman inom dessa områden. Han var försvarsminister i den borgerliga regeringen 1991-1994. Därefter var han riksdagens förste vice talman till och med 2002. Från årsskiftet 2002/2003 till 2009 var Anders Björk landshövding i Uppsala län.

Han utsågs även till ”Årets Smålänning” under prisets debutår 1988.

Björck är gift med Py-Lotte von Zweigbergk. Tillsammans har de dottern Anne Björck.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook