Debatt Opinion

Angela Merkel vill avskaffa demokratin

Den stat som för ett drygt ett halvsekel sedan var världens värsta diktatur styrs i dag av en person (Angela Merkel) som vill avskaffa demokratin.
För några år sedan inbjöd hon statscheferna i EU (även Reinfeldt) till samtal om EU.s konstitution (Lissabonfördraget). Regeringen hemligstämplade brevet.
Orsaken var att Merkel i brevet lägger fram sin strategi hur Lissabonfördraget skall kunna genomdrivas mot folkens vilja. Merkel var tidigare medborgare i Östtyskland (DDR). Hon hade där en hög forskartjänst och syntes inte må illa av den dåvarande diktaturen. För att hålla skenet uppe ”flydde” hon till dåvarande Västtyskland strax innan muren revs.
Syftet var inget annat än att hon skulle ge sken av att vara demokrat (ren).
Tyvärr överstiger hennes diktatoriska böjelser försöken att synas vara demokrat.
Tysklands rikskansler Angela Merkel föreslår nu (2012) att Grekland lämnar över makten över bl a sin budgetpolitik till en av EU utsedd budgetkommissionär. Hon vill med andra ord till att börja med att Grekland skall lämna ifrån sig makten över sin egen ekonomi. Ränderna går tydligen aldrig ur både vad gäller diktatur och det forna Hitlertysklands sätt att placera unterführer i de
erövrade staterna.
Samtidigt som förslag föreligger från Merkel att krossa demokratin successivt följer socialdemokraterna och alliansen i Merkels fotspår.
Socialdemokraternas och alliansens beslut att nu också ansluta Sverige till Finans/Europakten innebär slutet för Sverige som demokrati. En stat kan inte samtidigt betraktas som en demokrati om utomstående krafter bestämmer över landets budget.
Medborgare bör därför i tid inse att varken socialdemokraterna eller alliansen längre kan betraktas som demokrater.
Detta är tillsammans med brotten mot grundlagen det definitiva slutet på Sverige som en fri och suverän stat.
Till detta kan läggas att regeringen – jag förutsätter med socialdemokratins godkännande – polisen nu får använda tårgas mot folksamlingar. Märk väl!
Folksamlingar. Det innebär att fredliga demonstrationer där vanligt folk vill visa sitt missnöje kan av polisen bekämpas med tårgas. Det räcker att polisen påstår att demonstranterna var farliga.
När hörde vi att likartade metoder fick tas i bruk för att bekämpa grov brottslighet. När Reepalu förslog utvisning av grova våldsverkare blev han begabbad av politiker och media!
Nej Du svensson som läser detta. Det är inget annat än att de vill lära folket
(dig och mig) att frihetens tid för medborgarna att bekämpa avdemokratisering och politikernas brott mot folket är förbi.
Den smygande ofriheten tar sig alltmer brutala former.
Men Svensson ännu en fråga. Varför hör vi inga medier, politiker journalister reagera mot detta? Jag tror det är på detta vis. Vi har inte längre några politiker som företräder folket och demokratin. Journalister och politiker har bildat symbios med makten och därför offrar de dig.
Olle Ljungbeck, Gävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook