Debatt Opinion

”Angeläget att nysvenskar får större möjligheter att försörja sig genom arbete”

”Det är angeläget att nysvenskar får större möjligheter än idag att försörja sig genom eget arbete”, skriver Vetlandapolitikern och riksdagsledamoten Helena Bouveng (m) på Höglandsnytt Debatt på tal om nya regler för föräldrapenning.
[adrotate banner=”6″]
Begränsad föräldrapenning ska göra att fler kommer i jobb.
När man kommer ny till ett land är det viktigt att så snabbt som möjligt lära sig språket för att komma in i samhället och i arbetslivet. Detta kan vara svårt och tar olika lång tid för olika människor. För en del nyanlända kvinnor har etableringen dragit ut extra på tiden, eftersom de har tagit ut retroaktiv föräldrapenning, dvs de har kommit till Sverige med barn som är födda dessförinnan. Detta har inneburit att nyanlända kvinnor kan ha varit hemma under flera år, 480 dagar per barn.
Regeringen begränsar som ett led i integrationsprojektet och arbetslinjen nu möjligheten att framöver ta ut retroaktiv föräldrapenning. 80 procent måste nu tas ut senast vid barnets 4 årsdag. Resterande föräldrapenning kommer att kunna tas ut ända till barnet är 12 år, vilket är en stor förbättring mot dagens gräns vid 8 år.

Det är angeläget att nysvenskar får större möjligheter än idag att försörja sig genom eget arbete, men det förutsätter i många fall också att de får en chans att stärka sin kompetens och att trösklarna till arbetsmarknaden blir lägre. För dem som har fått uppehållstillstånd som flyktingar och anhöriginvandrare finns både instegs- och nystartsjobb, vilket innebär att de tack vare statligt stöd kan anställas till en reducerad kostnad för arbetsgivaren. Just nu överväger regeringen att förstärka etableringsreformen ytterligare genom att införa praktik för invandrare, men också att göra insatser för unga utlandsfödda som varken går i skola eller jobbar.

Att snabbt komma in på arbetsmarknaden är viktigt för den enskilde, för hans eller hennes språkinlärning och för att han eller hon ska komma in i det svenska samhället, men det är också viktigt för att Sverige ska vara ett sammanhållet land med en stark ekonomi och en välfärd för alla. Därför satsar regeringen ännu mer på reformer som ska hjälpa utlandsfödda in på arbetsmarknaden. Alla som kan arbeta ska få möjlighet att göra det.

Helena Bouveng (m), riksdagsledamot Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook