Jönköping Jönköpings län

Äntligen – dödens väg byggs om


Den har kallats dödens väg. Flera dödsolyckor och olyckor med allvarlig skador har inträffat men nu har äntligen beslut tagits om att bygga om rv 26/47.

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten kommer väg 26/47 att byggas om mellan Mullsjö och Månseryd i västra Jönköping strax norr om korsningen med rv 40. Byggstarten är planerad till början av 2017 och hela projektet ska vara klart hösten 2019.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har tidigare gjorts men vägavsnittet är fortfarande olycksdrabbat. Vägen kommer efter ombyggnaden att bli mötesseparerad motortrafikled och mellan Bäckebo till Mullsjö kommer vägen att få en helt ny sträckning.

Planerna är att ombyggnadsarbetena startar i början av 2017 och att projektet ska vara klart hösten 2019. Redan nu har avverkningsarbete påbörjats längs sträckan och om vädret tillåter kommer stubbrytning att starta i februari 2017.

Den totala väglängden är nära 17 kilometer. Två trafikplatser, 15 nya broar och ombyggnad av två befintliga broar kommer att byggas. Det kommer också att byggas en cirkulationsplats och en rastplats vid Risbrodammen. Det kommer att finnas tre viltpassager längs den nya vägen. Hastigheten kommer att vara 100 km/h.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook