Höglandet Jönköpings län

Äntligen – läkarna skriver ut mindre medicin

För första gången nås regionens delmål för antibiotikaförskrivning i Jönköpings län, visar kvartalsstatistik från smittskydd vårdhygien.

Det är väldigt positivt att trenden med minskande antibiotikaförskrivning håller i sig. Dessutom minskar också antalet recept i slutenvården något efter att i flera år ha legat konstant, säger Andreas Lägermo, Strama-koordinator i Region Jönköpings län.

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens), arbetar sedan 1995 som ett nationellt nätverk för en korrekt användning av antibiotika.

Stramas långsiktiga mål är högst 250 antibiotikarecept per 1000 invånare. Regionens delmål för 2016 är högst 290 recept, ett mål som alltså nåddes under februari och mars, för första gången någonsin. Merparten av antibiotikarecepten skrivs i primärvården, och där syns en tydlig nedgång.
Rikssnittet är 316 recept.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook