ÄNTLIGEN – Nu är det underbart att leva på Höglandet igen | Höglandsnytt
Ekonomi Eksjö Höglandet Nässjö Vetlanda

ÄNTLIGEN – Nu är det underbart att leva på Höglandet igen

Ökad optimism råder på Höglandet och på den svenska mjölkmarknaden. Mjölkpriserna ligger nära den högsta nivån på tio år, enligt Mjölkrapporten från LRF Mjölk, något som starkt gynnar mjölkbönderna och andra aktörer i branschen på Höglandet.

Kilopriset för konventionell mjölk är 3,60 kronor och 4,70 kronor för den ekologiska mjölken. Det innebär att betalningen till bonden nu är 38 respektive 17 procent högre än i september förra året. Med den förbättrade ekonomin stiger också den svenska mjölkproduktionen.

Kontrasten jämfört med situationen för ett år sedan är stor. För både konventionell och ekologisk mjölk ligger avräkningspriset nära de senaste tio årens toppnotering. Lönsamhetsmåttet ”mjölkintäkt minus foderkostnader” är cirka 2,10 respektive 2,35 kronor per kilo.

– Det har skett en välkommen förstärkning av mjölkföretagens ekonomi de senaste månaderna, säger Agneta Hjellström, expert branschekonomi på LRF Mjölk, i ett pressmeddelande och berättar att nettot, det vill säga mjölkintäkt minus foderkostnader, har förbättrats med 87 respektive 28 procent på ett år för konventionell respektive ekologisk mjölkproduktion. Siffrorna har tagits fram genom LRF Mjölks kalkyler för typgårdar.

Flera faktorer ligger bakom den förbättrade ekonomin. Höjda mjölkpriser är den viktigaste faktorn, men även minskade priser på kraftfoder påverkar. Andra positiva tecken de senaste månaderna är att den genomsnittliga produktionen per ko ökar samtidigt som färre mjölkgårdar läggs ner. Det gör att den minskning i produktion som skådats den senaste tiden nu har bromsats. Mjölkproduktionen är just nu högre än vad den var vid samma tid förra året.

Globalt har mjölkproduktionen åter börjat stiga efter åtta månader av minskad produktion. Uppgången drivs framför allt av USA, men även EU, Nya Zeeland och Australien ökar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook