Aneby Höglandet Nässjö

Äntligen – nu börjar nya rv 32 att byggas

Nu sätter bygget av nya rv 32 genom Aneby kommun igång. Under onsdag presenterades vägsatsningen på plats i södra Aneby kommun.

Trafikverkets karta över nya rv 32
Trafikverkets karta över nya rv 32

Egentligen har bygget redan börjat tidigare i år när skog höggs ner men nu har själva grävandet och schaktandet för den nya sträckningen satts igång.
Bygget kommer märkas rejält för de boende kring sträckan mellan Sunneränga och Marbäck. Under hösten blir det störningar för boende i form av buller vid sprängning och krossning av berg samt byggtransporter. Vissa kvällar pågår sprängnings- och krossningsarbetet fram till kl 18.
Nästa år kommer befintliga vägen bitvis stängas av och trafiken ledas om.
Sommaren 2018 ska nya vägen stå färdig.
Den nya sträckningen kommer att gå öster om befintlig väg vid Bredestad och ansluter till befintlig väg norr om Marbäck. Sträckan Sunneränga till Bredestad går i befintlig väg och breddas på några ställen. Vägen blir s k mötesfri.
Trafikverket räknar med att vägbygget kostar 180 miljoner kr.
Dagens befintliga väg blir lokalväg för gång- och cykeltrafik och långsamtgående fordon. Den blir också en omledningsväg vid drift- och underhållsåtgärder och vid eventuella olyckor.
Sedan tidigare är rv 32 förbi Tranås ombyggd till 2+1-väg med 100 km/t som hastighetsbegränsning.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook